header image

Model voor innovatie

Het veranderen van een organisatie moet passen bij wat een organisatie aankan. Als een activiteit niet beheersbaar wordt uitgevoerd, zal een verandering geen stand houden. Ver/Bin onderscheidt vier niveau’s van “volwassenheid” van een organisatie:

  • Aanpakken;
  • Beheersen;
  • Leren;
  • Innoveren.

Veel kleinere kinderopvangorganisaties zijn gestart door aanpakkers, met het gevoel van “het kan beter”. Deze starters hebben alles zelf moeten doen en leren. Hoe ze er nu voorstaan is een gevolg van wat ze doorgemaakt hebben. Het verbeteren van de dienstverlening zit in het bedrijf ingebakken. Het verbeteren van het bedrijf zelf is vaak afhankelijk van de (toevallig) aanwezige vaardigheden.

Ver/Bin kan via een kort scan de vaardigheden in kaart brengen en laten zien welke veranderingen het meest effectief zullen zijn.

De grotere organisaties komen veel voort uit de vroegere stichtingen, opgericht vanuit de gemeente. Deze organisatie hebben veel bestuurlijke ervaring. Deze organisaties zijn de afgelopen jaren vaak gestuurd op financiën. Door het veranderen van managementstructuren zijn kosten bespaart. Het aantal locaties wordt afgestemd op de actuele vraag. Door de maatregelen van de overheid en de daaruit ontstane marktsituatie, is weinig ruimte geweest voor vernieuwing. De eerste stappen daarin worden door sommige bedrijven nu gezet. Ver/Bin kan een innovatieportfolio opstellen en beheren. Daarbij kan ook het projectmanagement van de vernieuwingsprojecten verzorgd worden.

 

 

Leave a response


Your response:

Contact

Ver/Bin Innovations

Gijzenrooiseweg 13b

5661 MA Geldrop

040 2851025

06 2293 6260

Leave a response


Your response:

zorg – werken zonder zorgen – werk

Kinderopvang bevindt zich in het spanningsveld van ouders die willen werken en zorg willen voor hun kind. Dat is voor jonge ouders een lastige keus, met verschillende afwegingen en emoties. De zorg kan niet goed genoeg zijn, maar moet betaalbaar blijven. De resultante moet een goed gevoel over de zorg voor de kinderen opleveren en financieel ook meerwaarde hebben.

De kinderopvang zelf is een meestal zeer betrokken onderneming die dat in het complexe speelveld van concurrentie, regelgevende overheid en zorgzaam personeel mogelijk moet maken.

De speelruimte is uitermate beperkt. De regelgeving is streng en kosten worden grotendeels bepaald door de personele inzet, die in wetgeving vastgelegd is. Dit laat weinig speelruimte voor fouten, efficiency en experimenten.

Het voldoen aan de hoge eisen zou een specialist vergen op elk gebied, maar dan wel één die de organisatie door en door kent en met passende verbeteringen komt.

Misschien zijn wel die specialist die u kan helpen.

Leave a response


Your response: